Trwa 27. posiedzenie Sejmu RP: Posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka o zmianach w ustawach w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego
23 listopada, 2012
Nagrody im. Haliny Krahelskiej rozdane
26 listopada, 2012

Kolejna senacka komisja pozytywnie zaopiniowała ustawę abolicyjną. 29 listopada głosowanie w tej sprawie

Kolejna senacka komisja – Gospodarki Narodowej – zajmowała się tak zwaną ustawą abolicyjną w środę, 21 listopada. W posiedzeniu uczestniczyła posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka, która przybliżyła członkom komisji ideę ustawy. Podobnie jak podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej – została ona przyjęta jednomyślnie bez poprawek.
Głosowanie Senatu nad ustawą zaplanowano na 29 listopada.
Warto przypomnieć, że dzięki niej każdy przedsiębiorca, który ma jakiekolwiek zaległości z tytułu opłacania składek na własne ubezpieczenie społeczne w okresie od 1 stycznia 1999 do 28 lutego 2009 r., będzie mógł skorzystać z umorzenia zadłużenia. Będzie musiał oczywiście spełnić kilka warunków – między innymi uregulować wszelkie inne ewentualne zaległości wobec ZUS-u, a umorzone składki nie będą mogły zostać uwzględnione przy ustalaniu wysokości emerytur i rent. Jednak dla wielu osób to jedyny sposób na to, aby uwolnić się od zadłużenia. Według szacunków, z tej formy pomocy może skorzystać nawet 400 tysięcy przedsiębiorców, którzy niecierpliwie czekają na uchwalenie ustawy. Ci, którzy już nie prowadzą działalności gospodarczej, będą mogli starać się o umorzenie długu tuż po jej wejściu w życie. Natomiast osoby, które nadal prowadzą swoje firmy, będą mogły starać się o wstrzymanie wszelkich działań egzekucyjnych, a o umorzenie ubiegać się po notyfikacji ustawy przez Komisję Europejską.
Tymczasem podziękowania na ręce posłanki Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej, która z ramienia sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz jako przewodnicząca Podkomisji stałej do spraw rynku pracy kierowała pracami nad ustawą, złożyło Stowarzyszenie Poszkodowanych Przedsiębiorców RP: