Jubileusz wolnych wyborów w Dzierżoniowie
27 maja, 2019
Święto Wolności i Solidarności
6 czerwca, 2019

Katarzyna Mrzygłocka z tytułem "Szeryfa Praw Dziecka"

W związku z przypadającą w 2019 roku 30. rocznicą uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu przystąpili do projektu UNICEF „Szkoła z prawami dziecka”. W oparciu o zdobytą wiedzę, czym są prawa dziecka, a także po dogłębnej analizie i dyskusji młodzież wybrała najbardziej zaangażowanych przedstawicieli lokalnej społeczności, którzy w swej codziennej pracy poświęcają się walce o zagwarantowanie dzieciom ich praw.
Do tytułu „Szeryfa Praw Dziecka” nominowana została również Pani Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 podziękowała za „wielkie serce, wiarę i upór – za ciepło i życzliwość – za zaangażowanie w rozwój naszej szkoły, za wspieranie konkursów, zawodów sportowych i innych działań zmierzających do rzeczywistej integracji osób niepełnosprawnych i zdrowych, rozwijania naszych pasji i zainteresowań, – za wyrównywanie szans między dziećmi, za usuwanie barier mentalnych, które oddzielają ich dwa pozornie odrębne światy, za pomoc bez zbędnych słów, bez narzekania, bez oczekiwania na jakiekolwiek podziękowanie.”