Z życzeniami dla Pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia
27 stycznia, 2020
Odwołanie konkursu plastyczno-literackiego Moja Mama
9 kwietnia, 2020

Katarzyna Mrzygłocka wiceprzewodniczącą Rady Ochrony Pracy

20 stycznia Izabela Katarzyna Mrzygłocka odebrała powołanie na zastępcę przewodniczącego Rady Ochrony Pracy XI kadencji.
Rada Ochrony Pracy pełni funkcje kontrolne i nadzorcze nad wszystkimi sprawami dotyczącymi prawa i bezpieczeństwa pracy oraz legalności zatrudnienia, m.in. sprawuje nadzór nad działaniami Państwowej Inspekcji Pracy. Opiniuje projekty aktów prawnych i inicjuje działania związane z ratyfikacją konwencji międzynarodowych oraz międzynarodowych norm dotyczących ochrony pracy.
Radę powołuje i odwołuje Marszałek Sejmu. Kadencja ROP trwa 4 lata. W Radzie zasiadają m.in. parlamentarzyści, a także członkowie zgłoszeni m.in. przez premiera, centrale związkowe, organizacje pracodawców, eksperci zajmujący się problematyką ochrony pracy.
Izabela Katarzyna Mrzygłocka związana z ROP jest od 2006 roku. W latach 2006-2008 parlamentarzystka pełniła funkcję sekretarza Rady Ochrony Pracy. Natomiast w od 2008 do 2015 przewodniczyła pracom ROP.