Ostatni dzwonek do składania prac w konkursie plastycznym „Kartka z wakacji”
25 sierpnia, 2017
Posiedzenie Rady Ochrony Pracy za nami
30 sierpnia, 2017

Katarzyna Mrzygłocka przewodniczącą Rady Społecznej Szpitala SGP im. E. Biernackiego w Wałbrzychu

Rada Społeczna Szpitala SGP im. E. Biernackiego w Wałbrzychu jest organem inicjującym i opiniodawczym Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Od 2010 roku pani poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka jest członkiem Rady. W poprzedniej kadencji pełniła rolę wiceprzewodniczącej. W poniedziałek, 28 sierpnia, wybrano nowy skład Rady. Dotychczasowa praca społeczna pani poseł w Radzie została doceniona i Katarzyna Mrzygłocka została wybrana na przewodniczącą Rady.
„Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, ale także wyzwanie. Praca w Radzie pozwala mi na głębsze poznanie problemów oraz potrzeb służby zdrowia. Wszelakie problemy sygnalizuję podczas prac komisji sejmowych. Wierzę, że działalność Rady przyczyni się do jeszcze szerszego usprawnienia pracy Szpitala oraz jego rozwoju
– podkreśla Katarzyna Mrzygłocka.
Podczas poniedziałkowego posiedzenia Rady uchwalono Regulamin działalności Rady Społecznej. Rada zaopiniowała również pozytywnie wniosek utworzenia Poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz plan inwestycyjny na 2017 r.
Skład nowej Rady Społecznej:
Katarzyna Mrzygłocka – Przewodnicząca
Elżbieta Zakrzewska – Zastępca Przewodniczącej
Agata Kościelecka
Marzena Mikrut
Janina Magdalena Szczurowska
Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu prężnie się rozwija i odnosi ogromne sukcesy. W dniu 2 listopada 2016 r. szpital otrzymał po raz trzeci Certyfikat Akredytacyjny (nr 2016/39) przyznany na okres 3 lat przez Ministra Zdrowia – ważny do 1 listopada 2019 r. W październiku 2016 r. odbył się audyt systemu zarządzania jakością ISO 9001, czego efektem było uzyskanie certyfikatu ważnego do 15 września 2018 r. Szpital posiada również certyfikat „Szpital bez bólu” – ważny do czerwca 2017 r. Natomiast Szkoła Rodzenia działająca przy Szpitalu posiada certyfikat „Wyróżniającej się szkoły rodzenia na Dolnym Śląsku” wydany przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Szpital wyróżnia się również pod względem przeprowadzonych remontów oraz inwestycji. W 2016 r. na cele inwestycyjne wydatkowano 4 291 811,89 zł, w tym na aparaturę i sprzęt medyczny 2 678 490,99 zł, na inwestycje 1 338 965,14 zł. Środki te w całości wydatkowano na realizację budowy Centrum Diagnostyki Kobiet i Noworodków i zakup wyposażenia. W lutym 2016 r. zakończono realizację budowy Centrum, a cały projekt „Mały DolnoŚlązak – program poprawy opieki perinatalnej na terenie województwa dolnośląskiego ”, którego Szpital był liderem dla 9 szpitali zakończono z sukcesem w lipcu 2016 r.