Gabinet Cieni m.in. o strategicznych inwestycjach w sektorze naftowym
6 lutego, 2019
Gabinet Cieni m.in. o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego
15 lutego, 2019

Katarzyna Mrzygłocka interweniuje w sprawie zwiększenia środków dla zespołów ratownictwa medycznego

Szanowny Panie Ministrze!
Państwowe Ratownictwo Medyczne zaliczamy do dziedzin priorytetowych. Jednak stawiane przed nimi zadania nie są poparte wzrostem środków finansowych. Od 01.04. 2019 r., w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, następują duże zmiany organizacyjne w systemie ratownictwa medycznego, m.in. zmiana rejonów operacyjnych. Nowe regulacje prawne wprowadzają tutaj istotną zmianę, ponieważ określają nową definicję rejonu operacyjnego, który ma być tożsamy z rejonem działania dyspozytorni medycznej. Znowelizowane przepisy mają wzmocnić wpływ państwa na bezpieczeństwo zdrowotne obywateli.
Niestety finansowanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w żaden sposób nie uwzględnia rosnących nowych, dużo wyższych na przestrzeni lat, kosztów utrzymania zespołów ratownictwa medycznego.
Dysponenci zespołów ratownictwa medycznego borykają się z trudną sytuacją finansową i wnioskują o zwiększenie stawki ryczałtowej za „dobokaretkę”. Stawki, która będzie uwzględniała rzeczywiste koszty funkcjonowania ratownictwa medycznego (specjalistyczna karetka 6900 zł brutto/doba, podstawowa 4500 zł brutto/doba). Dysponenci sygnalizują jednocześnie brak lekarzy systemowych w obsadach zespołów specjalistycznych.
Biorąc pod uwagę powyższe proszę o odpowiedź na pytania:
1. Czy Ministerstwo Zdrowia przewiduje zwiększenie środków na zadania określone ustawą o PRM?
2. Jak Ministerstwo zamierza zapewnić odpowiednią liczbę lekarzy systemowych w obsadach zespołów specjalistycznych?
3. Czy Ministerstwo zamierza pomóc w zapewnieniu wyposażenia do obsługi Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zespołom ratownictwa medycznego, w tym także sprzętu do łączności radiowej?
4. Czy dysponenci zespołów ratownictwa medycznego mają w obecnej perspektywie finansowej możliwość pozyskania środków zewnętrznych na zakup sprzętu medycznego bądź teleinformatycznego?
5. Czy Ministerstwo Zdrowia zamierza wnioskować do Ministra Finansów o zapewnienie większych środków dla zespołów RTM na 2019 rok?
Łączę wyrazy szacunku
Izabela Katarzyna Mrzygłocka
Poseł na Sejm RP