Projekt granta wart
20 kwietnia, 2012
Komisja kodyfikacyjna rozpatrzy senacki projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
26 kwietnia, 2012

Jak się czują na rynku pracy osoby niepełnosprawne i w wieku 50+?

O sytuacji osób po 50. roku życia i niepełnosprawnych na rynku pracy rozmawiano w poniedziałek, 23 kwietnia, w wałbrzyskim magistracie. Konferencję „Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz osób niepełnosprawnych oraz 50+ w kontekście szans rozwojowych subregionu wałbrzyskiego i przybliżenia osiągnięcia celów określonych w Strategii Europa 2020” zorganizował Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, a patronatem objęli ją posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka i Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha. Rozmowy, jakie podjęli uczestnicy spotkania, aby określić aktualne i przyszłe możliwości wspierania i wykorzystania potencjału zatrudnieniowego osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku 50+, to dopiero początek pracy w tym kierunku. Wnioski z debaty zostaną bowiem przekazane twórcom Polityki Spójności na lata 2014-2020.