Z pozdrowieniami dla Świdnicy
1 sierpnia, 2013
A może wycieczka do Sejmu?
20 sierpnia, 2013

Izabela Katarzyna Mrzygłocka została przewodniczącą Podkomisji Nadzwyczajnej

Izabela Katarzyna Mrzygłocka została przewodniczącą Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla pracowników i przedsiębiorców na rzecz ochrony miejsc pracy, związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego (druk sejmowy nr 1434).

Podkomisja Nadzwyczajna została powołana podczas wspólnego posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, na którym odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy uzasadniane przez  Ministra Pracy i Polityki Społecznej.  Do szczegółowego rozpatrzenia projektu powołana została podkomisja, której przewodniczy posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka.

Regulacja zakłada m.in. dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych zwolnieniami oraz utrzymanie zatrudnienia i zapobieganie zwolnieniom zagrożonych pracowników w sytuacji trudności pracodawcy związanych  z pogorszeniem się warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca ubiegający się o dopłaty będzie musiał jednak wykazać, że  w ciągu pół roku jego obroty gospodarcze spadły przynajmniej o 15 proc. oraz że nie zalega z podatkami i składkami od wynagrodzeń.

– Wszystkim zależy na sprawnym i szybkim procedowaniu projektu. Pilność ustawy wymuszona jest sytuacją na rynku pracy.  Proponowana regulacja ma być swego rodzaju wspornikiem dla przedsiębiorców w czasie przestoju ekonomicznego. Dostrzegamy konieczność wprowadzenia regulacji, które pomogą utrzymać miejsca pracy. Rozumiemy, że relacja pomiędzy działaniami rządu, przedsiębiorcami  a pracownikami stanowi system naczyń połączonych. Równowaga to bardzo ważna sprawa, szczególnie teraz. Zwiększające się bezrobocie jest dla każdej ze stron niekorzystne, dlatego musimy wspólnie mu przeciwdziałać.- podkreśla przewodnicząca.