Walimska Wiosna pod patronatem Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej
3 kwietnia, 2013
Kochana Mamo, gdy będę duży to…
5 kwietnia, 2013

Izabela Katarzyna Mrzygłocka powołana do wałbrzyskiej Powiatowej Rady Zatrudnienia

Decyzją starosty wałbrzyskiego posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka przez kolejne cztery lata ponownie będzie zasiadać w Powiatowej Radzie Zatrudnienia w Wałbrzychu, która opiniuje i doradza władzom powiatu we wszystkich kwestiach związanych z rynkiem pracy. Do obowiązków jej członków należy między innymi inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie, ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy, opiniowanie podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowania innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania, składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie, opiniowanie wniosków o umorzenie należności, czy też opiniowanie programów specjalnych. Warto dodać, że jako wieloletni wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu Izabela Katarzyna Mrzygłocka doskonale zna sytuację na rynku pracy w regionie. To właśnie ta tematyka jest jej z resztą najbliższa, co często podkreśla w wywiadach.