Solidarni z Ukrainą
25 lutego, 2022
Wystąpienie ws. Polskiego Ładu
7 marca, 2022

Interwencja ws. WSSE Invest-Park

W odpowiedzi na liczne apele Pracowników WSSE Invest-Park Sp. z o.o. Poseł na Sejm RP Izabela Katarzyna Mrzygłocka złożyła razem z Panią Senator RP Agnieszką Kołacz-Leszczyńską pismo w siedzibie wałbrzyskiej strefy. Interwencja dotyczy kwestii kadrowych oraz polityki finansowej firmy. W piśmie parlamentarzystki pytają m.in. o zgłaszany przez pracowników mobbing, zatrudnianie bez przeprowadzania konkursów na stanowiska, głównie dyrektorskie. Kolejne wątpliwości dot. funkcjonowania spółki są w przygotowaniu. O wynikach i wnioskach z interwencji będziemy informować na bieżąco.