Pakiet Praw Kobiet
18 lutego, 2021
Posiedzenie Rady Ochrony Pracy
23 lutego, 2021

Interwencja poselska ws. Dolnośląskich Zakładów Artykułów Technicznych „Nortech” w Głuszycy

Zostaną podjęte działania zmierzające do określenia wartości historycznych obiektów Dolnośląskich Zakładów Artykułów Technicznych „Nortech” w Głuszycy w celu ewentualnego rozszerzenia ochrony konserwatorskiej – wynika z odpowiedzi wałbrzyskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.
Zaniepokojona planami rozbiórki “Nortech” przez przyszłego inwestora Izabela Katarzyna Mrzygłocka interweniowała u konserwatora zabytków i dopytywała, w jaki sposób możemy zapewnić głuszyckim obiektom przemysłowym bezpieczeństwo. Przypomnijmy – firma zainteresowana zakupem Zakładów nie gwarantuje kontynuacji dotychczasowej produkcji „Nortechu”. Ponadto zasadne wydają się obawy samorządu, związane z całkowitą dewastacją działających od ponad 150 lat obiektów przemysłowych.