Aktywność

138

Złożonych interpelacji poselskich

15

Złożonych zapytań poselskich

67

Wystąpień na posiedzeniach Sejmu