Po co te zmiany? Pytanie do MZ ws. systemu refundacji sprzętu dla stomików
21 lipca, 2022
Co dalej z programem „Maluch+”?
26 lipca, 2022

Gorący tydzień sejmowy

Od środy do piątku 20-22 lipca 2022 r. toczyły się plenarne obrady Sejmu. We wtorek i w czwartek na 121. i 122. posiedzeniach obradowała Komisji do Spraw Petycji.

W tej kadencji, czyli w ciągu prawie trzech lat Komisji ds. Petycji rozpatrzyła 646 petycji, uchwaliła 276 dezyderatów i 20 opinii oraz rozpatrzyła 216 odpowiedzi na dezyderaty. Komisja przyjęła i przekazała do Marszałek Sejmu 30 projektów ustaw. Na dwóch ostatnich posiedzeniach Komisja m.in. rozpatrzyła 8 petycji: w sprawie zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy w zakresie wymiaru urlopu wypoczynkowego przysługującego osobie skazanej; w sprawie wprowadzenia zakazu egzekucji z nieruchomości zamieszkałych przez dłużnika; w sprawie zmiany ustawy dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie ulgi odsetkowej dla podatników posiadających kredyt mieszkaniowy; w sprawie zmiany ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i  opłatach lokalnych w zakresie stawek oraz terminu płatności podatku od nieruchomości; w sprawie zmiany ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn w zakresie zwolnienia od podatku osób najbliższych spadkobiercy lub darczyńcy; w sprawie zmiany ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w zakresie zakazu unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych poza obszarem województwa, w którym zostały wytworzone; w sprawie zmiany art. 15 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych w zakresie umożliwienia diagnostom laboratoryjnym zajmowania stanowiska przewodniczącego zespołu kontroli zakażeń szpitalnych oraz w sprawie zmiany ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w zakresie zwolnienia od  kosztów sądowych osób dochodzących roszczeń w sprawach dotyczących zdarzeń medycznych.