Nowe władze regionu dolnośląskiego
26 listopada, 2013
Wyjątkowy wieczór z Piotrem Polkiem
2 grudnia, 2013

Gala "Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej"

Podczas jubileuszowej 20. edycji prestiżowego konkursu Państwowej Inspekcji Pracy „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, która odbyła się wczoraj- 27 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie, uhonorowano po raz kolejny laureatów Nagrody imienia Haliny Krahelskiej. W uroczystości miała przyjemność uczestniczyć i wygłosić przemówienie Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka.
Przyznane nagrody są wyrazem szczególnego uznania dla dokonań w dziedzinie ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy i dbania o wysokie standardy etyczne w relacjach pracodawca – pracownik. W zaszczytnym gronie wyróżnionych za wybitne osiągnięcia w zakresie ochrony pracy i ochrony zdrowia w środowisku pracy znalazł się również przedstawiciel Rady Ochrony Pracy IX kadencji, której przewodniczy posłanka Katarzyna Mrzygłocka.
Gratuluję nagrodzonym w konkursie przedsiębiorcom. Sprostanie wysokim wymaganiom, jakie stawiane są każdemu z uczestników dowodzi, że Państwa firmy są nie tylko konkurencyjne i nowoczesne, ale również przyjazne zatrudnionym w nim osobom. Wasze działania na rzecz poprawy warunków pracy i eliminowania zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników budzą powszechne uznanie! Przyczyniają się Państwo do rozwoju kultury bezpieczeństwa pracy w naszym kraju i tym samym spadku wskaźnika wypadkowości. Wszystkim honorowanym dziś bohaterom naszej uroczystości życzę wielu dalszych sukcesów w działalności zawodowej i publicznej, a także w wyznaczaniu i osiąganiu nakreślonych celów– mówiła podczas Gali parlamentarzystka.
Dzięki skuteczności działań prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy z roku na rok zwiększa się liczba firm budujących ekonomiczny sukces na organizacji pracy uwzględniającej w pierwszej kolejności bezpieczeństwo pracownika. Laureaci uhonorowani Nagrodą imienia Haliny Krahelskiej są partnerami dla państwowych organów nadzoru nad warunkami pracy w działaniach na rzecz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy.