Katarzyna Mrzygłocka interweniuje w sprawie zwiększenia środków dla zespołów ratownictwa medycznego
13 lutego, 2019
Świdnica inwestuje w edukację
20 lutego, 2019

Gabinet Cieni m.in. o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego

Na kolejnym lutowym posiedzeniu Gabinet Cieni omawiał projekt ustawy dotyczący wdrożenia instrumentów finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w celu wypracowania kształtu systemu instytucjonalnego oraz budowanie kompetencji po stronie podaży i popytu. Na realizację tego projektu, który ma charakter pilotażowy przeznacza się 50 mln euro. Dotacje, które dotychczas otrzymywał rolnik zostaną zastąpione gwarancjami kredytowymi. Zdaniem Gabinetu Cieni ta formuła jest nieatrakcyjna dla rolników oraz przedsiębiorców rolnych. Projekt nie był konsultowany z organizacjami rolniczymi. Gabinet Cieni uważa, że projekt nie rozwiązuje problemu. Wprowadzi niepotrzebny chaos i zamieszanie na rynku rolnym i finansowym.
Kolejnym omówionym przez Gabinet Cieni był projekt zmian ustawy o prawie farmaceutycznym. Chodzi o mechanizm tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji leków. Polega on na pozyskiwaniu leków z rynku detalicznego głównie z aptek przez hurtownie farmaceutyczne, które odsprzedają je za granicę za cenę wielokrotnie wyższą od dopuszczalnej ceny krajowej. Chodzi tu o leki refundowane. Proceder ten powoduje braki leków na polskim rynku, a w konsekwencji stanowi poważne zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów. Ustawa przewiduje wprowadzenie zakazu zaopatrywania się przez hurtownie farmaceutyczne w produkty lecznicze od podmiotów prowadzących obrót detaliczny. Jednoznacznie wskazano w ustawie, że celem funkcjonowania aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych jest bezpośrednie zaopatrywanie obywateli w produkty lecznicze oraz określenie sposobów zbycia i przekazania tych produktów. Przewidziano też w projekcie ustawy sprawniejsze przeprowadzenie inspekcji lub kontroli działalności gospodarczej dotyczącej dystrybucji produktów leczniczych.
Gabinet Cieni zajął się także projektem ustawy zmian w kodeksie spółek handlowych. Przewidziany jest nowy typ spółki kapitałowej, czyli Prosta spółka akcyjna (PSA), której działalność uregulowano w Kodeksie spółek handlowych. Jej wprowadzenie do obrotu prawnego ułatwi podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Prowadzenie działalności w formie tej spółki ma ułatwić rozwój nowoczesnych przedsięwzięć, zwłaszcza korzystających z kapitału ludzkiego (np. z kreatorów i doświadczonych specjalistów) i innowacyjnych rozwiązań. Prosta Spółka Akcyjna ma konstrukcję nowoczesnej, niepublicznej spółki kapitałowej dostosowanej do współczesnej gospodarki, przeznaczonej przede wszystkim do prowadzenia innowacyjnych przedsięwzięć.
Impulsem do stworzenia tego typu konstrukcji prawnej spółki były problemy sygnalizowane przez tzw. startupy, czyli firmy najczęściej działające w obszarze innowacji. Wprowadzając do obrotu gospodarczego nową spółkę, zdecydowano, że nie będzie ona adresowana jedynie do firm typu startup, ale także do wszystkich innych inwestorów.