Praca w Sejmie
19 listopada, 2011
Półmetek kadencji
19 listopada, 2011

Edukacja

Spotkania edukacyjne z najmłodszymi

Nietypowe lekcje jakie odbywają się w świdnickich i wałbrzyskich szkołach są pomysłem Poseł Katarzyny Mrzygłockiej. Wraz z senatorem Wiesławem Kilianem parlamentarzystka organizuje cykl spotkań pod nazwą „Jak pracuje mój parlamentarzysta”. Inicjatywa ma na celu edukację najmłodszych oraz zaszczepienie w nich patriotyzmu i zainteresowania sprawami państwa.

Lekcja w wałbrzyskiej Publicznej Szkole Podstawowej nr 28 im. Jana Pawła II, czerwiec 2013.

Z troski o bezpieczeństwo dzieci

Szczególną wagę parlamentarzystka przykłada też do akcji na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa dzieci na drogach. Posłanka aktywnie pomaga przy organizacji szkolenia „Jestem Widoczny – Jestem Bezpieczny”– przeprowadzanego przez policjantów w szkołach na terenie Gminy Walim.

Akcja „Jestem widoczny – jestem bezpieczny”, październik 2013.

Przewodnicząca i działacz społeczny

Jako Przewodniczącą Rady Fundacji „Szkoły Gminnej Menadżersko-Księgowej” w Wałbrzychu, działa społecznie na rzecz fundacji. Parlamentarzystka pomogła zorganizować m.in. I Salon Dyskusyjny Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej oraz dwa bale charytatywne na rzecz budowy boiska przy Zespole Szkół Fundacji „Szkoły Gminnej Menadżersko-Księgowej”.

Otwarcie placu zabaw przy Zespole Szkół Fundacji „Szkoły Gminnej Menadżersko-Księgowej”, czerwiec 2013.

„Od lat Pani poseł pracuje społecznie w naszej Fundacji i jako Przewodnicząca Rady Fundacji wspiera działalność Fundacji „Szkoły Gminnej Menadżersko-Księgowej” w Wałbrzychu.  W grudniu 2011 roku Pani poseł włączyła się w I Salon Dyskusyjny Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej zorganizowany przez naszą Fundację dla około 100 przedstawicieli oświaty niepublicznej z całego kraju. Omawialiśmy tam wspólnie m.in. obecne problemy oświaty, zwłaszcza szkolnictwa zawodowego oraz  możliwości ich rozwiązań. Ponadto dzięki wsparciu Pani poseł odbyły się dwa bale charytatywne na rzecz budowy boiska przy naszej szkole. Zaowocowały one zakończeniem pierwszego etapu zagospodarowania terenu wokół szkoły i powstaniem placu zabaw dla najmłodszych. Szczególnie cenne dla całej społeczności szkolnej jest  włączanie się Pani poseł w organizowane przez szkołę  uroczystości m.in. rozpoczęcie i zakończenie Roku Szkolnego, pasowanie na ucznia, obchody Dnia Edukacji Narodowej, koncerty noworoczne, pikniki szkolne.  Dzięki temu Pani Kasia aktywnie uczestniczy w życiu naszej szkoły i jej uczniów oraz poznaje codzienne problemy społeczności lokalnej. Zaangażowanie i społeczna praca Pani poseł na rzecz naszej szkoły budzą autorytet wśród wielu naszych uczniów, nauczycieli i  rodziców.” – Ewa Piątek, Dyrektor Zespołu Szkół Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa” w Wałbrzychu.

Coś dla dzieci i ich mam

Wspierając działania ukierunkowane na rozwój dzieci posłanka została współorganizatorem Regionalnego Konkursu Plastyczno-Literackiego „Moja Mama”. Objęła także patronatem honorowym Integracyjny Przegląd Jasełek  i Pastorałek Osób Niepełnosprawnych. Dodatkowo parlamentarzystka angażuje się w organizację Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Finał Regionalnego Konkursu Plastyczno-Literackiego „Moja Mama”

„Pani Poseł jest przede wszystkim współorganizatorem naszego Regionalnego Konkursu Plastyczno-Literackiego „ Moja Mama”. Patronatem Honorowym objęła nasz Integracyjny Przegląd Jasełek i Pastorałek Osób Niepełnosprawnych, nadając rangi temu przedsięwzięciu. Wspiera nas organizacyjnie oraz funduje nagrodę specjalną. Jest zawsze niezawodnym, bardzo lubianym Gościem, który uświetnia uroczystości szkolne. Pan Prezydent Roman Szełemej powiedział kiedyś, że Pani Poseł otacza nas swoją opieką i wsparciem niczym Mama. To prawda- czujemy się Jej dziećmi, ponieważ zawsze możemy liczyć na pomoc. Pomogła nam  w uzupełnieniu zbiorów bibliotecznych, wsparła też materialnie dzieci, które straciły swoje rzeczy w pożarze. Regularnie pozyskuje środki finansowe na nagrody dla laureatów Konkursu Regionalnego MOJA MAMA i jest fundatorem Nagrody Specjalnej na organizowanym przez nas Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Dzięki zaangażowaniu Pani Poseł nasi uczniowie mieli możliwość wyjazdu do Warszawy gdzie zwiedzili Sejm i spotkali się z Małżonką Pana Prezydenta RP Anną Komorowską. Pani Poseł jest przyjacielem naszej szkoły, zawsze możemy liczyć na jej wsparcie i pomoc. Traktuje naszych uczniów jako osoby pełnowartościowe i z troską pochyla się nad ich problemami.  Powiedzenie „Jesteśmy tyle warci ile możemy dać innym” jest adekwatne do postępowania Pani Poseł.” – mgr Dorota Bogdańska, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu, oraz Urszula Grüner, Dyrektor Publicznego Gimnazjum Specjalnego nr 10 w Wałbrzychu.

Ziębicki Przyjaciel Kresów

Jako przedstawiciel Delegacji Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP i Sejmu Republiki Litewskiej, parlamentarzystka pomogła zorganizować wymianę młodzieży w ramach projektu  „Twórcza młodzież – artystyczny dialog polsko – litewski”.  Celem projektu było nawiązanie dialogu ponadkulturowego, rozwijanie przyjaznych stosunków pomiędzy krajami oraz przełamanie stereotypów. Wymiana została w całości sfinansowana przez Polsko – Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży. Parlamentarzystka otrzymała od Gminy Ziębice statuetkę oraz honorowy tytuł „Ziębickiego Przyjaciela Kresów”.

Spotkanie w ramach wymiany „Twórcza młodzież – artystyczny dialog polsko – litewski”, maj 2013.

Uczelnie wyższe

Jednym z priorytetów parlamentarzystki w dziedzinie edukacji jest działalność w Konwencie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa   w Wałbrzychu. Praca na posiedzeniach Konwentu przyniosła wiele owoców, m.in.  w postaci Strategii Rozwoju Uczelni na najbliższe lata oraz reorganizację programów kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji. Udało się też udoskonalić wersję studiów na wszystkich 10 kierunkach, uwzględniając uwagi zewnętrznych interesariuszy i członków Konwentu, oraz zaprezentować je w języku polskim  i angielskim na internetowych stronach uczelni. Ponadto parlamentarzystka bierze udział we wszystkich akademickich obchodach, uroczystościach i konferencjach.

”Nasza regionalna uczelnia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu jest jednym z beneficjentów wielostronnej aktywności Pani Poseł. Przede wszystkim dzięki zaangażowaniu Pani Poseł w działalność Konwentu, w którego posiedzeniach i pracach, od początku mojej rektorskiej kadencji- czyli od 2008 roku, systematycznie i sumienie uczestniczy. Najważniejsze dokonania tego gremium związane były z wypracowaniem przez Senat i Konwent Strategii Rozwoju Uczelni na najbliższe lata oraz reorganizacją programów kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji.” – podkreśla prof. zw. dr hab. Elżbieta Lonc – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa                  w Wałbrzychu.

Inauguracja Roku Akademickiego, październik 2011.

Rozwój na wielu szczeblach

Z dużą radością parlamentarzystka angażuje się także w edukacyjny projekt „Most nad Europą” – realizowany przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 105 w Świdnicy. Podstawowym założeniem programu jest nabywanie przez jego uczestników świadomości bycia Europejczykiem, między innymi poprzez nawiązanie kontaktów ze szkołami w Wielkiej Brytanii, Ukrainie i Serbii. Posłanka chętnie wspiera również rozwój starszej młodzieży. W ramach projektu „Szkoła liderów społecznych” dzieliła się z młodymi ludźmi swoją wiedzą o tym jak być zaradnym, organizować przedsięwzięcia i zostać liderem. Istotne są wszelkie działania zwiększające aktywność społeczną młodego polskiego pokolenia oraz jego zainteresowanie polityką kraju– twierdzi Poseł Mrzygłocka.