Zdążyć przed końcem kryzysu
9 czerwca, 2009
Wszystkie kluby są za nowelizacją kodeksu pracy
24 czerwca, 2009

Edukacja dla rynku pracy

Co zrobić, żeby edukacja zawodowa spełniała potrzeby rynku pracy.Nad tym problemem zastanawiali się w zamku Książ dyrektorzy szkół i urzędów pracy oraz samorządowcy z regionu wałbrzyskiego. Podstawą do dyskusji były wyniki badań, przeprowadzone w ramach projektu „Edukacja dla przyszłości”. – W tej dziedzinie jest jeszcze dużo do zrobienia – mówi Marcin Kowalski, koordynator projektu.
Realizacja programu „Edukacja dla przyszłości” rozpoczęła się w październiku zeszłego roku. – Naszym celem było zdiagnozowanie kierunków kształcenia zawodowego pod kątem potrzeb pracodawców. Okazało się, że współpraca w trójkącie Powiatowy Urząd Pracy – szkoły zawodowe – pracodawcy – dalece odbiega od ideału. Brakuje efektywnego przepływu informacji, dlatego uważamy, że duże pole do popisu mają tu samorządy, odpowiedzialne za nadzorowanie polityki oświatowej – wyjaśnia Marcin Kowalski.
Sprawą jest zainteresowany także parlament, stąd obecność na konferencji posłanki Katarzyny Mrzygłockiej, przewodniczącej Rady Ochrony Pracy i podkomisji do spraw rynku pracy. – Parlament wie, że to jest temat, wymagający szybkich rozwiązań – deklaruje posłanka. Na dowód przedstawia gotowy już program konferencji na temat dostosowania kształcenia młodzieży do aktualnego rynku pracy oraz kształcenia ustawicznego. – Ta konferencja miała być już w czerwcu, ale ze względu na nawał pracy sejmu przełożyliśmy ją na wrzesień – tłumaczy Katarzyna Mrzygłocka.
Wyniki badań, przeprowadzonych przez ankieterów w ramach projektu, to cenny materiał do planowania programów szkół zawodowych w regionie wałbrzyskim. Około 40 procent przedstawicieli firm podkreślało, że często są problemy ze znalezieniem odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy. – Okazało się, że najtrudniej znaleźć pracowników technicznych (tokarzy, frezerów, spawaczy), ale brakuje też kucharzy, kelnerów, informatyków oraz wykwalifikowanych pracowników budowlanych – wylicza Marcin Kowalski.
Co zrobić, żeby absolwenci tych właśnie zawodów mogli zasilić wałbrzyskie zakłady pracy – to najpilniejsze zadanie dla instytucji tworzących programy nauczania na poziomie
www.walbrzyszek.com