Most nad Europą
11 czerwca, 2013
Ruszył IV Ogólnopolski Kongres Regionów
12 czerwca, 2013

Dziś w Sejmie m.in. o elastycznym planowaniu czasu pracyPoczątek obrad zaplanowano tradycyjnie na godzinę 9.00. Posłowie zapoznają się dziś między innymi ze sprawozdaniami Komisji:

  • o pilnym projekcie ustaw o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1312 i 1377)
  • o projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druki nr 1274 i 1376)
  • o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych oraz o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (druki nr 1105, 1116 i 1374)  – posłanka Katarzyna Mrzygłocka w imieniu Klubu Parlamentarnego PO zabierze w tej kwestii głos.

Pani poseł Katarzyna Mrzygłocka weźmie również udział w posiedzeniach komisji sejmowych:

12 czerwca 2013 (środa)

Godz. 09:15 – posiedzenie Komisji nadzwyczajnej do zmian w kodyfikacjach. Dziś komisja zajmie się:

  • rozpatrzeniem wniosku o skierowanie do Podkomisji stałej do spraw nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (druk 1184).
  • rozpatrzeniem uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr 1419).

O godz. 12:00 rozpocznie się wspólne posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Członkowie komisji zapoznają się z Informacją o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2012 oraz Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka (druk nr 1244).

Godz. 16:00 – posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Posłanka jako przewodnicząca podkomisji przedstawi sprawozdanie  o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 939).