30 tysięcy mieszkań pod wynajem w ciągu 10 lat
12 czerwca, 2015
Nowe wsparcie dla rodziców od 2016 roku
23 czerwca, 2015

Darmowa Pomoc Prawna już od stycznia 2016

Projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa został przyjęty przez Rady Ministrów 14 kwietnia 2015 r. Osoby o niskim statusie materialnym będą mogły otrzymać, przed skierowaniem sprawy do sądu, bezpłatną, profesjonalną pomoc prawną. W całej Polsce powstanie sieć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Zatrudnieni w punktach prawnicy poinformują, jak rozwiązać konkretny problem prawny i pomogą przygotować pismo np. wszczynające postępowanie sądowe lub sądowo-administracyjne czy przygotują pismo dotyczące zwolnienia z kosztów sadowych lub ustanowienia pełnomocnika z urzędu. Z bezpłatnego poradnictwa prawnego będą mogły skorzystać przede wszystkim osoby uprawnione do świadczeń z pomocy społecznej, posiadacze Karty Dużej Rodziny, seniorzy od 65 lat, młodzi ludzie do 26 roku życia, weterani i kombatanci. Obejmie ono także osoby, które znalazły się w szczególnie ciężkich sytuacjach życiowych, np. ofiary przemocy w rodzinie. Nowe przepisy przewidują także udzielanie bezpłatnej informacji prawnej przez wojewódzkie centra informacji prawnej za pośrednictwem infolinii.
Ustawa przewiduje uruchomienie ponad 1500 punktów w całym kraju, w których adwokat lub radca prawny przez 5 dni w tygodniu, przez 4 godziny dziennie, będą udzielać bezpłatnych porad prawnych. Współpraca rządu, samorządu i organizacji pozarządowych zaowocuje bezpłatnym dostępem do porad prawnych na poziomie lokalnym.– dodaj Katarzyna Mrzygłocka
źródło – www.premier.gov.pl