Zmiana godzin pracy wałbrzyskiego biura Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej
1 sierpnia, 2012
Jedz ser na zdrowie!
14 sierpnia, 2012

Co dalej z ustawą abolicyjną?

Prace nad projektem ustawy abolicyjnej zakończyła już podkomisja stała do spraw rynku pracy, której przewodniczy posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka, a przygotowane przez jej członków sprawozdanie przyjęła sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Teraz projekt zaopiniuje minister spraw zagranicznych, który sprawdzi, czy jest on zgodny z prawem unijnym, zostanie on też poddany notyfikacji. Równocześnie komisja wystąpiła do prezesa ZUS-u o wstrzymanie działań egzekucyjnych względem przedsiębiorców posiadających wobec zakładu zaległości z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, którzy spełniają przesłanki podmiotowe procedowanego projektu ustawy. – Wobec zaawansowanych prac legislacyjnych dojdzie do istotnej zmiany obowiązującego prawa, a tym samym zmiany sytuacji osób, których to dotyczy. Obecnie podejmowane działania staną się tym samym bezprzedmiotowe, a ponadto mogłyby jeszcze bardziej skomplikować tę trudną sytuację – argumentuje Sławomir Piechota, przewodniczący komisji.
Zdjęcie: Krzysztof Białoskórski