Mrzygłocka najaktywniejsza
17 września, 2011
Gaudeamus igitur…
23 września, 2011

Ciąg dalszy w sprawie wałbrzyskiej obwodnicy

Posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka monituje w dalszym ciągu w sprawie budowy obwodnicy Wałbrzycha. Resort infrastruktury podkreśla rangę realizacji inwestycji.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje o kolejnym etapie procesu inwestycyjnego. Wniosek o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35” został złożony. Decyzja jest niezbędna do rozpoczęcia robót budowlanych i równoznaczna z ostatecznym zatwierdzeniem przebiegu drogi. Umieszczenie inwestycji w zał. 1a do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2011 oznacza bardzo wysoki priorytet Ministerstwa Infrastruktury do następnej perspektywy finansowej. Trwają prace w celu uzyskania środków finansowych niezbędnych do realizacji zadania z uwzględnieniem środków pochodzących z UE.