By było mniej wypadków przy pracy…

10 czerwca 2014 - Blog - Brak komentarzy

Swoje kolejne posiedzenie odbyła dziś Rada Ochrony Pracy, której przewodniczy posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Rada przyjęła swoje stanowisko w sprawie oceny jakości szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, a także sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2013 roku.

W stanowisku w sprawie oceny jakości szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony zdrowia Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP stwierdziła m.in., że jedną z istotnych przyczyn wypadkowości przy pracy jest nadal niezadowalający poziom i zakres nauczania bezpiecznych metod pracy.
“W latach 2011-2013 w zaistniałych 6.121 wypadkach przy pracy zbadanych przez Państwową Inspekcję Pracy odnotowano 936 wypadków, w których jedną z głównych przyczyn był brak przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – czytamy w stanowisku. – Największą liczbę wypadków w tym zakresie odnotowano w budownictwie (330), przetwórstwie przemysłowym (317) oraz handlu i naprawach (94). W wypadkach tych poszkodowanych zostało 1010 osób, w tym 210 poniosło śmierć, a 414 doznało ciężkich uszkodzeń ciała. Wykazanie przez Państwową Inspekcję Pracy, że jedną z przyczyn wymienionych wypadków był brak przeszkoleń bhp świadczy o lekceważącym traktowaniu tego wymogu przez pracodawców oraz funkcjonowanie różnych struktur szkoleniowych działających jedynie na podstawie przepisów o swobodzie gospodarczej bez nadzoru kuratorów oświaty”.
Jako przykład na potwierdzenie swojej opinii ROP podaje  informację wicekurator oświaty we Wrocławiu, gdzie tylko 2 wnioski (i to w roku 2006) dotyczące szkoleń bhp przedstawiono kuratorium do akredytacji.
“Państwowa Inspekcja Pracy stwierdza, że z przeprowadzonych kontroli wynika, że co piąty pracownik objęty kontrolą został przeszkolony wstępnie bez programu, a 7% pracowników zostało przeszkolonych według programu niedostosowanego do rodzaju i warunków wykonywanej pracy – czytamy dalej w stanowisku. – Natomiast w zakresie szkoleń okresowych odsetek ten wynosi odpowiednio 17% i 7%. W czasie kontroli inspektorzy pracy stwierdzili, że w 2011 roku tylko 14% jednostek, którym pracodawcy zlecili szkolenia okresowe pracowników, prowadziła działalność szkoleniową zgodnie z ustawą o systemie oświaty”.
Mając na uwadze przedstawione przez Państwową Inspekcję Pracy informacje dotyczące szkoleń Rada uznała za niezbędne:
1. Znowelizowanie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004r. tak, aby każda jednostka realizująca szkolenia prowadziła działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty;
2. Rozszerzenie programów szkolenia  dla kierowców i maszynistów, zwłaszcza o krótkim stażu pracy, o zagadnienia zagrożeń zawodowych i psychologicznych aspektów bezpieczeństwa ruchu;
3. Przyjęcie zasady, że w szkoleniu metodą e-learningu, po zakończeniu szkolenia egzamin z nabytej wiedzy będzie zdawany przed komisją będącą w tym samym pomieszczeniu, co zdający egzamin.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*