Wielkie święto demokracji – podziękowanie
10 października, 2011
Uroczyste przecięcie wstęgi w nowej wałbrzyskiej siedzibie Urzędu Dozoru Technicznego
17 października, 2011

Bukiet życzeń z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Dyrektorzy, Drodzy Nauczyciele i Pracownicy Oświaty,
Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto polskiej oświaty, które stało się uhonorowaniem pracy zawodowej tysięcy nauczycieli i pracowników szkół. Ustanowione przed prawie czterdziestoma laty, upamiętniające powstanie Komisji Edukacji Narodowej, podkreśla rolę nauczycieli w wychowaniu młodego pokolenia. Dzień 14. października w polskiej tradycji to również okazja do złożenia życzeń nauczycielom i pracownikom oświaty, okazja do nagrodzenia ich wysiłku oraz poświęcenia. Zważywszy na trudną sytuacją współczesnego nauczyciela dziękuję Gronu Pedagogicznemu za zaangażowanie, cierpliwość i codzienny trud.
W tym tak szczególnym dla Państwa dniu składam życzenia wszelkiej pomyślności i zadowolenia. Życzę, aby każdy dzień przynosił radość z wykonywanej pracy. Niech uśmiech oraz szacunek uczniów będą nagrodą za włożony trud.
Z poważaniem
Izabela Katarzyna Mrzygłocka
Poseł na Sejm RP