Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka aktywnie i z pasją poświęca się działaniom ukierunkowanym na rozwój szeroko rozumianej sztuki  w swoim regionie. Bardzo ceni sobie obcowanie z kulturą i chętnie angażuje się w liczne projekty artystyczne. Parlamentarzystka przykłada szczególną wagę do wychowania patriotycznego poprzez poznawanie piękna kultury własnej Ojczyzny, oraz kształtowania w młodych ludziach wrażliwości i ponadczasowych norm moralnych.

Inwestycja za miliony

Projektem kulturalnym na ogromną skalę, w który poseł Katarzyna Mrzygłocka zaangażowała się bezgranicznie, jest „Park Wielokulturowy Stara Kopalnia”. Dzięki działaniom parlamentarzystki Wałbrzych otrzymał na rewitalizację i adaptację na cele kulturalne byłej kopalni „Julia” prawie 36 mln zł. Wśród dofinansowanych przez Ministerstwo Kultury, w ramach unijnej pomocy kryjącej się pod hasłem ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego, znalazły się wtedy prawdziwe perły kultury m.in. : Wawel, Wilanów czy Muzeum Narodowe w Krakowie.

Wizualizacja projektu „Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia”

Inwestycja „Stara Kopalnia” to przede wszystkim:

– rozbudowa istniejącego już w tym miejscu Muzeum Przemysłu i Techniki,

– organizacje wystaw, a także imprez okolicznościowych,

– zagospodarowanie podziemnych wyrobisk (sztolni szkoleniowej Julia) i pomieszczeń technologicznych łączących piwnice poszczególnych budynków,

-otwarcie w pomieszczeniach przemysłowych kopalni „Julia” Europejskiego Centrum Ceramiki Unikatowej (wystawy, pracownie, sala konferencyjna),

– użytkowanie pomieszczeń przez organizacje pozarządowe i mniejsze instytucje kulturalne,

– przeniesienie Filharmonii Sudeckiej i zaadoptowanie części terenu na funkcje komercyjne (hotel, restauracje, lofty).

Tanecznym krokiem po sukces

Wsparcie Zespołu Pieśni i Tańca „WAŁBRZYCH” jest kolejnym z działań parlamentarzystki w sferze kultury. Zespół, który otoczyła szczególną opieką, jest folklorystyczną wizytówką Wałbrzycha . Chcąc pozyskać środki potrzebne na nowe instrumenty i sprzęt nagłaśniający, posłanka nadzorowała  proces  składania projektów oraz interweniowała u Ministra Kultury.  W ramach programów Dziedzictwo Kulturowe i Rozwój Infrastruktury Kultury udało się pozyskać blisko 100.000,00 zł. Pieniądze zostały przeznaczone na zrealizowanie projektu „Silni wałbrzyską tradycją” oraz na zakup długo wyczekiwanych instrumentów i sprzętu nagłaśniającego, niezbędnego przy realizacji koncertów Zespołu.

Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych” z wizytą w biurze poselskim, maj 2013.

„Pani Poseł Katarzynie Mrzygłockiej zawdzięczamy wieloletnią współpracę  i nieustanną troskę o naszą obecność w kulturze Wałbrzycha i regionu. Znając  w szczegółach problemy związane z rzeczywistością Zespołu tj.: bazą, sprzętem, budżetem, a bywało istnieniem, Pani Poseł otoczyła nasz Zespół mądrą i skuteczną opieką. Odczuliśmy ją bardzo w kontekście złożonych w 2012 roku w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektów. Po raz pierwszy w historii Zespołu, dzięki Pani Poseł osobistemu, merytorycznemu wsparciu u Bogdana Zdrojewskiego, Ministra Kultury, otrzymaliśmy znaczące środki finansowe na zakup instrumentów, sprzętu nagłaśniającego i szaf do przechowywania ponad tysiąca kostiumów ludowych. Szczególnie ucieszyła nas decyzja Ministra o akceptacji naszego projektu pn. „Silni wałbrzyską tradycją”.  Weryfikując poprawność naszych aplikacji, Pani Poseł pilotowała każdy wniosek od samego początku, aż do pozytywnego rozpatrzenia przez komisję ministerialnych grantów. Za tę bezinteresowną pomoc gorąco dziękujemy.”  – Joanna Świątek Czwojdzińska,  Dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca „WAŁBRZYCH”.

Dla umysłu i ucha

Z inicjatywy poseł Katarzyny Mrzygłockiej powstała „QULTURIADA”- cykl wykładów poświęconych szeroko pojętej kulturze dolnośląskiej. Jest to duży projekt realizowany przez szczawieński Teatr Zdrojowy. Ponadto parlamentarzystka patronuje imprezie „ Jazz time in Szczawno” – dbając jednocześnie o zapewnienie na koncertach najlepszych muzyków.

Gminna instytucja kultury , jaką jest Teatr Zdrojowy im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju, przy wsparciu Pani Poseł ,  realizuje misję , która jest wpisana w jej działalność.  Misja jest prosta – umożliwić szczawieńskiej publiczności uczestniczenie w sztuce najwyższej próby i zniwelować poczucie przebywania na jej obrzeżach.  Wsparcie Parlamentarzystki dało możliwość zaproszenia do Szczawna – Zdroju artystów- aktorów  i  muzyków najwyższej próby. Patronat honorowy, jakim otoczyła „ Jazz time in Szczawno” , umożliwił zorganizowanie koncertów jazzmanów w Szczawnie  – Zdroju , gdzie po raz pierwszy zaprezentowano  ten gatunek muzyki. Sukces tego koncertu spowodował , że postanowiliśmy wpisać go na stałe do szczawieńskiego kalendarza wydarzeń kulturalnych, jako imprezę cykliczną . Będąc inicjatorką  cyklu wykładów poświęconych szeroko pojętej kulturze dolnośląskiej- pt. QULTURIADA ,Pani Poseł pokazuje , że  ustawiczne edukowanie o złożonej historii tych ziem i otwarcie na wielokulturowość , to trwały fundament współczesności. Pani Poseł nie tylko pomaga, ale również żyje życiem kulturalnym Szczawna- znajdując czas na uczestniczenie w organizowanych przez Teatr wydarzeniach , tym samym wyznaczając standardy i pokazując, że obowiązkiem polityka jest kreowanie wzorców postaw.” – Marzena Sobczyk, Dyrektor Teatru Zdrojowego im. Henryka Wieniawskiego.

Ale jazz…

Zapewnienie również świdniczanom możliwości obcowania z jazzem na żywo okazało się świetnym pomysłem. Z zamiłowania do tego gatunku muzycznego, parlamentarzystka patronuje „Świdnickim Nocom Jazzowym”.

Plakat „Świdnickich Nocy Jazzowych”, kwiecień 2013.

„Kim jest Kasia ? A może kim jest Pani Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka ? No właśnie, raz jest Kasią- kiedy rozmawiamy w gronie przyjaciół, czy to spotykamy się na próbie teatralnej,  kiedy działa  lokalnie  a innymi razy, można powiedzieć, jest Kobietą Stanu, kiedy to poważnie myśli globalnie. Na pewno wszędzie jest jej pełno i odnoszę wrażenie, że nie znosi próżni, a nie ukrywam, że zastanawiam się czasami skąd znajduje na to wszystko czas. Jest osobą, która- nawet jeśli wali jej się świat, nie odmawia pomocy i sprawy osobiste nie są w stanie tego zmienić.  To niespotykana cecha, która wyróżnia Kasię z tłumu. Osobiście nie jestem w stanie wyrazić słów wdzięczności za pomoc przy organizacji mojego festiwalu, Świdnickie Noce Jazzowe, na którym dzięki pomocy Kasi wszystko zagrało.” – Artur Janicki, właściciel biura promocji artystycznej „Arte- Promotion & Production”.

W duchu patriotyzmu

Swoją opieką posłanka otacza także Muzeum w Wałbrzychu, które wyróżnia się otwartością na niesztampowe działania i nieustanną pracą z młodzieżą. Biorąc czynny udział w życiu kulturalnym muzeum parlamentarzystka uczestniczy w jego przedsięwzięciach- jak np. „Lato w Muzeum”, a także zapewnia nagrody ich uczestnikom. Innym ważnym wydarzeniem kulturalno- patriotycznym, które wspiera, jest Festiwal Pieśni Patriotycznej w Żarowie. Co roku parlamentarzystka ma przyjemność patronować tej wzruszającej uroczystości i zadbać o nagrodę Grand Prix Festiwalu.

XV Festiwal Pieśni Patriotycznej, Żarów 2013.

„Nie będzie przesady w stwierdzeniu, że budowanie wrażliwego i odpowiedzialnego społeczeństwa, stanowi motto współpracy Pani Poseł z Muzeum. Na podkreślenie zasługuje przede wszystkim głębokie zaangażowanie Pani poseł w organizowaną przez nas działalność edukacyjną, która jest nierozerwalnie wpisana w rolę placówek muzealnych. Objecie przez Panią Poseł licznych przedsięwzięć patronatem, nagrody dla ich uczestników oraz stałe zainteresowanie funkcjonowaniem Muzeum są dla nas zawsze nieocenionym wsparciem, oraz sygnałem, że to co robimy spotyka się z akceptacją i życzliwością.” – mgr Jacek Drejer, Dyrektor Muzeum w Wałbrzychu.

Dbając o teatr

W 2012 r. Świdnicki Ośrodek Kultury potrzebował pomocy. Aktorski projekt  „Alchemia Teatralna” nie otrzymał wtedy dofinansowania z ministerstwa. Nikt nie spodziewał się takiej decyzji. Parlamentarzystka szybko podjęła działania i wstawiła się za ŚOK u Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Interwencja sprawiła, że do budżetu teatralnej imprezy dla młodzieży wpłynęło 20 tys. zł.

„Świdnicki Ośrodek Kultury, po raz pierwszy od lat, nie otrzymał w 2012 r. dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Budżet aktorskiego projektu Alchemia Teatralna uszczuplił się wtedy o 30 tys. zł. Pani Poseł obiecała, że zrobi wszystko co w jej mocy, aby do Świdnickiego Ośrodka Kultury wpłynęły środki z ministerstwa- i słowa dotrzymała. Dzięki interwencji Pani Poseł nasze kluczowe działanie teatralne w 2012 roku- projekt Alchemii Teatralnej zdobył poparcie u ministra Zdrojewskiego i mogliśmy przez cały rok kalendarzowy oferować mieszkańcom Świdnicy wydarzenia teatralne. W 2013 roku także otrzymaliśmy dotację na realizację naszego projektu.  Półmetek kadencji parlamentarnej to moment, w którym możemy publicznie  podziękować Pani poseł za wsparcie i polecić się dalszej pamięci w myśl motta „ myśl globalnie, działaj lokalnie….”.” Bożena Kuźma, Halina Szymańska, dział impresariatu i promocji ŚOK.

Angażując się w realizację projektów edukacyjnych Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu parlamentarzystka prowadziła lobbing, który zapobiegł wykluczeniu grup zagrożonych marginalizacją- jak „Wałbrzyskie Brzydkie Kaczątka”. Posłanka zadbała również o wsparcie „Festiwalu małych Prapremier”.

Wręczenie nagrody na I „Festiwalu małych Prapremier”, wrzesień 2013.

„W dobie wszechobecnego Internetu kształtowanie wrażliwości artystycznej młodego widza, jego edukacja teatralna oraz sceniczny przekaz społecznie aprobowanego systemu wartości wymaga podejmowania działań wspomagających realizację tego typu zamierzeń.  Osobiste zaangażowanie Pani Poseł oraz skutecznie prowadzony lobbing umożliwił Teatrowi realizację projektów edukacyjnych dla grup zagrożonych marginalizacją (WAŁBRZYSKIE BRZYDKIE KACZĄTKA), zamierzeń artystycznych (FESTIWAL małych PRAPREMIER) oraz przyczynił się do podwyższenia standardu funkcjonowania  jego infrastruktury. Zaszczycając Swą obecnością kolejne premiery Teatru Pani Poseł zwraca uwagę  opinii publicznej na sprawy Teatru i jego ponadlokalne oddziaływanie.” – Zbigniew Prażmowski, Dyrektor Naczelny i Artystyczny Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu.