Ostatni dzwonek do składania prac w konkursie "Kartka z wakacji"
20 sierpnia, 2018
Poznaliśmy laureatów II Regionalnego Konkursu Plastycznego "Kartka z wakacji"
17 września, 2018

Będą zmiany w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Interpelacja poselska z dn. 06.08.2018 r. ws. trudności związanych ze spełnieniem standardów nałożonych ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych, szczególnie w branżach związanych z gospodarką odpadami komunalnymi lub zimowym i letnim utrzymaniem czystości na drogach publicznych, przyniosła już efekt w postaci projektu nowelizacji. Zmiany w przepisach uwzględniają możliwość wykonywania zadania publicznego z wykorzystaniem pojazdów napędzanych gazem ziemnym.
W interpelacji poruszyłam m.in. kwestię problemów w prawidłowym funkcjonowaniu systemów mających niewątpliwie istotne znaczenie z punktu widzenia oceny komfortu życia przez mieszkańców naszego kraju. Zasygnalizowałam również konieczność rozszerzenia rodzajów napędów o pojazdy napędzane gazem ziemnym lub wodorem. – mówi Izabela Katarzyna Mrzygłocka.
link do treści interpelacji
http://interpelacje.sejm.gov.pl/interpelacje8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=E6A7818703EB0962C12582D7003CE06B