Inauguracja roku akademickiego 2016/2017
4 października, 2016
14 października Dniem Nauczyciela
14 października, 2016

70-lecie PSP nr 5

7 października 2016 roku Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im.Aliny i Czesława Centkiewiczów w Wałbrzychu obchodziła jubileusz 70-lecia, w którym uczestniczyła m.in. posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka.
Obchody uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w kościele Parafii pw. św. Franciszka z Asyżu, a następnie w sali gimnastycznej szkoły nastąpiło oficjalne przywitanie gości oraz wprowadzenie Sztandaru Szkoły, odśpiewanie Hymnu Państwowego oraz Hymnu Szkoły przedstawiającego historię placówki. Po przemówieniu pani dyrektor Jadwigi Spery przyszedł czas na wystąpienia zaproszonych gości, którzy wygłaszali okolicznościowe przemówienia, składali na ręce pani dyrektor życzenia, dziękowali, gratulowali pięknie prezentującej się szkoły, wręczali kwiaty i prezenty. Część oficjalna została zakończona wyprowadzeniem Sztandaru Szkoły następnie uczniowie w wersji artystycznej przedstawili pokrótce historię placówki. Na zakończenie jubileuszu przyszedł czas na zwiedzanie pięknie udekorowanej szkoły. Przechadzając się korytarzami z gablot umieszczonych na ścianach można było dowiedzieć się o historii gmachu oraz dokonaniach placówki na przestrzeni lat. Otwarta została dla gości izba patrona z ciekawymi eksponatami, kolekcją książek autorstwa patronów i udostępnioną korespondencją z Aliną i Czesławem Centkiewiczami.