70-lecie Rzemiosła Regionu Wałbrzyskiego
10 października, 2015
Podziękowania od WZK Victoria S.A.
13 października, 2015

70 – lecie OSP "Boguszów"

10 października odbył się uroczysty jubileusz 70 – lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej „Boguszów”. Uroczystość została poprzedzona mszą św., następnie na boguszowskim rynku, w podniosłej atmosferze, nadany został jednostce nowy sztandar.
W czasie uroczystości przekazany również został Jednostce nowy samochód ratowniczo – gaśniczy. Uniwersalny pojazd, który może być wykorzystywany do każdej akcji – od wypadków drogowych, po pożary czy różnego rodzaju katastrofy.
Po uroczystym przekazaniu Jednostce pojazdu wręczone zostały odznaczenia i wyróżnienia dla zasłużonych strażaków oraz wszystkich tych, którzy wnieśli swój wkład na rzecz rozwoju Jednostki. Ponadto Burmistrz Miasta wręczył Statuetkę „Zasłużony dla Miasta Boguszowa – Gorc”. Tytuł ten został nadany jednostce OSP „Boguszów” na mocy uchwały nr XIV/78/15 Rady Miejskiej w Boguszowie – Gorcach z dnia 30 września 2015 r. w uznaniu za długoletnią służbę w ratowaniu ludzkiego życia i mienia oraz w podziękowaniu za zaangażowanie w życie społeczne Gminy. Uroczystość zakończyła się występami taneczno – wokalnymi dzieci.