Jakość nie cena jako kryterium !
12 września, 2013
Dożynki
16 września, 2013

49. posiedzenie Sejmu

Dzisiejsze, 49. posiedzenie Sejmu rozpoczęło się od bloku głosowań dotyczących nowelizacji ustawy budżetowej oraz przepisów o drogach publicznych. Ponadto w porządku obrad znajduje się Informacja Rady Ministrów dotycząca sytuacji ekonomicznej w polskim rolnictwie w latach 2005-2013 oraz na temat sytuacji ludzi młodych w Polsce.
Przegłosowano nowelizację ustawy budżetowej na rok 2013 rok. Zakłada ona, że dochody budżetu państwa mają wynieść 275 729 440 tys. zł, natomiast wydatki budżetu państwa rząd określił na poziomie 327 294 440 tys. zł. Zgodnie z założeniami nowelizacji deficyt nie przekroczy 51 565 000 tys. zł i zostanie zwiększony o 15 994 500 tys. zł (czyli ok. 1 proc. PKB). Ponadto Rada Ministrów przewiduje oszczędności na poziomie 7.656.360 tys. zł (czyli ok. 0,5 proc. PKB). Cięcia w wydatkach mają nie dotknąć bezpośrednio obywateli, a jednocześnie przynieść realne oszczędności dla budżetu państwa. Dokonano też korekty prognozowanej inflacji. W budżecie była szacowana na 2,7 proc.- w projekcie nowelizacji jest to 1,6 proc.
Projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych (druk 1599) zakłada racjonalizację zasad przekazywania dróg samorządom i bardziej proporcjonalne rozłożenie odpowiedzialności finansowej za ich utrzymanie. Projekt m.in. umożliwia gminom pozbawienie uchwałą części dróg kategorii dróg gminnych oraz zmienia zasady ustalania kategorii nowo wybudowanych odcinków dróg.
Fot. Rafał Zambrzycki