Harcerze mają wielu przyjaciół
19 kwietnia, 2017
Walczymy o szkoły!
21 kwietnia, 2017

40. posiedzenie Sejmu

Po Świętach do pracy! Dzisiejsze posiedzenie rozpoczęliśmy od pierwszego czytanie rządowego projektu wykluczającego możliwość pełnienia służby zagranicznej przez funkcjonariuszy i współpracowników służb bezpieczeństwa PRL. Będziemy ponadto kontynuowali prace nad projektem ułatwiającym efektywniejsze odzyskiwanie utraconych zabytków oraz rządową propozycją upoważnienia ministra zdrowia do stosowania procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych, czyli indywidualnych zgód na pokrycie kosztów leku co do zasady nie finansowanego w danym wskazaniu medycznym. Izba również rozpatrzy projekt uzupełniający Regulamin Sejmu o procedurę powoływania członków tzw. komisji weryfikacyjnej. W porządku obrad znajdują się także projekty „sportowe”: rządowy projekt ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie i zgoda na ratyfikację Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez sportowych. A to oczywiście tylko część zaplanowanych na bieżące posiedzenie spraw.