Pracowity początek tygodnia
7 maja, 2013
Sejmowy "rozkład jazdy" – trwa 39. posiedzenie Sejmu
10 maja, 2013

39. posiedzenie Sejmu RP już dziś

Dziś punktualnie o godz. 9.00 rozpoczęło się 39. posiedzenie Sejmu RP, które potrwa do piątku. Podczas pierwszego dnia obrad posłowie wysłuchają m.in.:
– sprawozdania Komisji o projekcie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
– sprawozdania Komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej
– sprawozdania Komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Harmonogram obrad w dniu 8 maja br.:  http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agenda.xsp
Zakończenie dzisiejszego posiedzenia zaplanowano na godz. 23.30.