Wyjątkowo udany Świdnicki Dzień Kobiet
11 marca, 2013
Świątecznie w Marcinowicach
26 marca, 2013

36. posiedzenie Sejmu RP startuje już dziś

Początek obrad zaplanowano na godzinę 9.00.
20 marca, środa:
godz. 9:00 – 17:30
– Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2013 roku
godz. 17:30 – 19:00 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (5-minutowe oświadczenia imieniu klubów)
godz. 19:00 – 20:00 – oświadczenia poselskie
21 marca, czwartek:
godz. 9:00 – 11:15
– Pytania w sprawach bieżących
godz. 11:15 – 12:45 – Informacja bieżąca
godz. 12:45 – 15:00 – Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 r.
– Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy
– 10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów w łącznej dyskusji nad pkt. 5 i 6
godz. 15:00 – 16:00 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 16:00 – 17:15 – Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 17:15 – 18:30 – Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 18:30 – 19:00 – Sprawozdanie komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 19:00 – 20:00 – oświadczenia poselskie
22 marca, piątek:
godz. 9:00 – 10:00
– G ł o s o w a n i a w tym:
– Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw – kontynuacja
– Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny – kontynuacja
– Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych
– Wybór nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej
godz. 10:00 – 13:00 – Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji w PLL LOT S.A. (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 13:00 – 14:00 – oświadczenia poselskie
Komisje sejmowe, w których zasiada posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka, również będą intensywnie pracować. Pierwsze posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny zaplanowano już na dziś na godzinę godz. 10:00 – w jej trakcie posłowie będą kontynuować dyskusję nad propozycją Ministra Edukacji Narodowej na temat organizacji i dostosowania form i warunków przeprowadzania egzaminów na wszystkich poziomach kształcenia do indywidualnych potrzeb i predyspozycji uczniów z niepełnosprawnościami, dyskutować o wynikach kontroli NIK-u w zakresie kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami o specjalnych potrzebach edukacyjnych wraz ze stanowiskiem Ministra Edukacji Narodowej oraz rozmawiać o dostępie osób z niepełnosprawnościami do edukacji w szkołach wyższych, w tym organizacji i dostosowania procesu kształcenia do potrzeb i możliwości studentów oraz doktorantów z niepełnosprawnościami. Z kolei jutro, 21 marca o godz. 10:00 członkowie komisji zapoznają się z systemem wsparcia dla kombatantów i osób represjonowanych, a o godzinie 16:00 zaplanowano pierwsze czytania senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a także poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Jeszcze dziś spotka się również Komisja nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach. Od godziny 16:00 będzie ona rozpatrywać wniosek o skierowanie do Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego.
Zdjęcie: Krzysztof Białoskórski