Ruszył program Senior-Wigor
12 czerwca, 2015
Darmowa Pomoc Prawna już od stycznia 2016
16 czerwca, 2015

30 tysięcy mieszkań pod wynajem w ciągu 10 lat

Na koniec 2015 r. ruszy reaktywacja społecznego budownictwa czynszowego i rozpocznie się realizacja rządowego programu jego finansowania.
Program będzie kierowany przede wszystkim do rodzin z dziećmi, osiągających umiarkowane dochody. Osoby te bardzo często przekraczają kryteria dochodowe, które decydują o ubieganiu się o lokal komunalny (zbyt wysokie zarobki), a jednocześnie zarabiają zbyt mało, by ubiegać się o kredyt na zakup mieszkania.
Założenia programu pozwolą istotnie zwiększyć dostępność mieszkań dla osób młodych, rozpoczynających aktywność zawodową poprzez umożliwienie najmu pierwszego samodzielnego mieszkania na stabilnych i atrakcyjnych finansowo warunkach (okres najmu, czynsz, który nie może przekroczyć maksymalnych stawek określonych w ustawie).
Podstawą programu będą preferencyjne kredyty i gwarancje nabycia emisji obligacji udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), w ramach polityki mieszkaniowej państwa. Będą je otrzymywać towarzystwa budownictwa społecznego, spółdzielnie mieszkaniowe, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki gminne.
Źródłem finansowania ma być Fundusz Dopłat. W całym okresie realizacji nowego programu z budżetu państwa na zasilenie Funduszu Dopłat, przeznaczonego na dopłaty do BGK, zostanie przeznaczone 751,9 mln zł. Pozwoli to na udzielenie kredytów w łącznej kwocie ponad 4 mld zł.
Ma to być oferta dla ludzi, którzy nie mają tzw. zdolności kredytowej. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym roku ten program mógłby zacząć działać. -dodaje Izabela Katarzyna Mrzygłocka
źródło – premier.gov.pl