26. posiedzenie Sejmu już dziś

15 listopada 2012 - Blog - Brak komentarzy

Tym razem posłowie nie będą mieli tygodniowej przerwy pomiędzy kolejnymi spotkaniami – 26. posiedzenie Sejmu rozpocznie się już dziś. W jego trakcie parlamentarzyści wysłuchają między innymi przemówienia prezydenta Republiki Francuskiej.
Oto, co jeszcze zaplanowano na dziś i jutro:

15 listopada,czwartek:
godz. 12:00 – 13:30
– Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 13:30 – 14:30 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 14:30 – 15:30 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 15:30 – 16:30 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 16:30 – 18:00 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o odpadach (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 18:00 – 18:30 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzoną w Warszawie dnia 9 września 2009 r., podpisanego w Oslo dnia 5 lipca 2012 r. (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 18:30 – 19:45 – Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowymi oraz ustawy – Kodeks wykroczeń (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 19:45 – 20:00 – Sprawozdanie komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 20:00 – 20:15 – Sprawozdanie komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 20:15 – 20:30 – Sprawozdanie komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw(3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 20:30 – 20:45 – Sprawozdanie komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych ustaw (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 20:45 – 21:30 – oświadczenia poselskie

16 listopada, piątek:
godz. 9:00 – 11:15
– Pytania w sprawach bieżących
godz. 11:15 – 13:30 – Przerwa
godz. 13:30 – 14:15 – Uroczyste zgromadzenie posłów i senatorów, podczas którego przemówienie wygłosi prezydent Republiki Francuskiej François Hollande
godz. 14:15 – 14:30 – Przerwa
godz. 14:30 – 16:00 – G ł o s o w a n i a, w tym:
– Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw – trzecie czytanie
– Drugie czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2012 r. (w okresie prezydencji duńskiej) – głosowanie
– Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie informacji rządu na temat planów likwidacji części sądów rejonowych
godz. 16:00 – 17:30 – Informacja bieżąca
godz. 17:30 – 18:30 – oświadczenia poselskie

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, w której zasiada posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka, spotka się trzykrotnie w ciągu najbliższych dwóch dni. Na 15 listopada na godz. 13:00 zaplanowano dyskusję nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw. Natomiast jutro, na posiedzeniu o godzinie 09:00 oraz o godzinie 10.00 Izabela Katarzyna Mrzygłocka, przewodnicząca Podkomisji stałej do spraw rynku pracy, wygłosi sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.

Zdjęcie: Krzysztof Białoskórski

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*