Kabaret Młodych Panów zagra na rzecz świdniczanki Mai Tyczyno
14 listopada, 2012
Senat zajmie się ustawą abolicyjną
15 listopada, 2012

26. posiedzenie Sejmu już dziś

Tym razem posłowie nie będą mieli tygodniowej przerwy pomiędzy kolejnymi spotkaniami – 26. posiedzenie Sejmu rozpocznie się już dziś. W jego trakcie parlamentarzyści wysłuchają między innymi przemówienia prezydenta Republiki Francuskiej.
Oto, co jeszcze zaplanowano na dziś i jutro:
15 listopada,czwartek:
godz. 12:00 – 13:30
– Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 13:30 – 14:30 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 14:30 – 15:30 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 15:30 – 16:30 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 16:30 – 18:00 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o odpadach (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 18:00 – 18:30 – Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzoną w Warszawie dnia 9 września 2009 r., podpisanego w Oslo dnia 5 lipca 2012 r. (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 18:30 – 19:45 – Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowymi oraz ustawy – Kodeks wykroczeń (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 19:45 – 20:00 – Sprawozdanie komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 20:00 – 20:15 – Sprawozdanie komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 20:15 – 20:30 – Sprawozdanie komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw(3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 20:30 – 20:45 – Sprawozdanie komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych ustaw (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
godz. 20:45 – 21:30 – oświadczenia poselskie
16 listopada, piątek:
godz. 9:00 – 11:15
– Pytania w sprawach bieżących
godz. 11:15 – 13:30 – Przerwa
godz. 13:30 – 14:15 – Uroczyste zgromadzenie posłów i senatorów, podczas którego przemówienie wygłosi prezydent Republiki Francuskiej François Hollande
godz. 14:15 – 14:30 – Przerwa
godz. 14:30 – 16:00 – G ł o s o w a n i a, w tym:
– Sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw – trzecie czytanie
– Drugie czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2012 r. (w okresie prezydencji duńskiej) – głosowanie
– Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie informacji rządu na temat planów likwidacji części sądów rejonowych
godz. 16:00 – 17:30 – Informacja bieżąca
godz. 17:30 – 18:30 – oświadczenia poselskie
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, w której zasiada posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka, spotka się trzykrotnie w ciągu najbliższych dwóch dni. Na 15 listopada na godz. 13:00 zaplanowano dyskusję nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw. Natomiast jutro, na posiedzeniu o godzinie 09:00 oraz o godzinie 10.00 Izabela Katarzyna Mrzygłocka, przewodnicząca Podkomisji stałej do spraw rynku pracy, wygłosi sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.
Zdjęcie: Krzysztof Białoskórski