Życzenia dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia
27 stycznia, 2022
Rada Ochrony Pracy
15 lutego, 2022

101 posiedzeń sejmowej Komisji ds. Petycji

101 posiedzeń sejmowej Komisji ds. Petycji to najprostszy bilans dotychczasowych prac Komisji w tej kadencji. W tym czasie wpłynęły do Komisji 554 petycje. Komisja rozpatrzyła 577 petycji (bo również ostatnie czekające z poprzedniej kadencji). Komisja skierowała 208 dezyderatów do rządu, a nad kolejnymi 28 trwają prace. Komisja uchwaliła i skierowała do Marszałek Sejmu 30 projektów ustaw, zaś kolejne 9 jest przygotowywanych. W ostatnich tygodniach Komisja z powrotem obraduje w trybie rygorów wynikających z pandemii, czyli ze zdalnym uczestnictwem zwłaszcza przedstawicieli ministerstw i gości. Ale też z niezmiennym poczuciem, iż instytucja petycji dobrze służy i może być pomocna w wielu konkretnych sprawach dla wielu konkretnych ludzi. I dlatego kolejne posiedzenia planowane są jeszcze w lutym, a potem na początku marca. A zatem: NIE SKŁADAJ BRONI – ZŁÓŻ PETYCJĘ!