Koniec pułapki rentowej

13 września 2019 - Blog - Brak komentarzy

Zwiększenie aktywności zawodowej oraz integracja społeczna osób z niepełnosprawnością pobierających rentę – to główne przesłanki projektu ustawy, który złożyli Marszałkowi Sejmu posłowie Platformy Obywatelskiej. Projekt ma na celu ograniczenie tzw. „pułapki rentowej”: osoby pobierające renty z tytułu niezdolności do pracy, jak i renty socjalne, będą mogły dorobić do renty bez utraty części lub całości renty.

Obecnie renty osób, których zarobki przekroczyły 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia – są pomniejszane, a w sytuacji, gdy przychody przekroczą 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia – renta jest zawieszana w całości. Natomiast renta socjalna jest zawieszana w całości już po przekroczeniu dochodu równego 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia.
Według danych ZUS w pierwszym kwartale 2019 r. spośród około 2 milionów rencistów (z tytułu niezdolności do pracy i rodzinnych) pracowało około 360 tysięcy. Jednak przytłaczająca większość pilnowała, aby nie przekroczyć progu dochodu, powodującego zmniejszenie lub zawieszenie renty: zmniejszano ok. 4,2 tys. rent, a zawieszano w całości ok. 2,6 tys. rent. Zawieszano także około 2 tys. rent socjalnych – spośród prawie 280 tysięcy wypłacanych.
Obecne przepisy zniechęcają rencistów do podejmowania aktywności zawodowej. Minimalny wzrost dochodu z pracy może spowodować nawet zawieszenie całości renty. Osoby, które tracą część dochodów z powodu przekroczenia limitów, tracą również motywację do pracy. Przyczynia się to do zwiększenia bierności zawodowej osób z niepełnosprawnością. Problemy związane z „pułapką rentową” potęgują też niechęć pracodawców do zatrudniania rencistów. Pracodawcy informują, że zatrudnieni przez nich renciści pilnują, aby uniknąć przekroczenia ustawowych progów i dlatego pod koniec roku biorą bezpłatny urlop, co może skutkować dezorganizacją w miejscu pracy, albo proszą o niewypłacanie im żadnych premii czy innych dodatków lub wręcz pracują w szarej strefie.
Likwidacja „pułapki rentowej” przyniesie wymierne korzyści nie tylko dla rencistów i pracodawców, ale też dla budżetu państwa. Renciści uzyskają większe dochody, pracodawcy zyskają pracowników, a budżet państwa zyska składki i podatki. A do tego ZUS i KRUS oraz organy rentowe „mundurowych” rencistów zostaną odciążone od biurokracji, służącej dziś pomniejszaniu lub zawieszaniu rent. Dlatego ta ustawa jest pilnie potrzebna! Czas zlikwidować „pułapkę rentową”!

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*