Aktywność

158

Złożonych interpelacji poselskich

64

Złożonych zapytań poselskich

13

Wystąpień na posiedzeniach Sejmu