Category: Blog

V Wystawa Fotografii Kobiet pt. „Na progu” pod patronatem Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej

11 marca 2019 - Blog
0

Serdecznie dziękuję za zaproszenie do objęcia honorowym patronatem V Wystawy Fotografii Kobiet pt. „Na progu”. Cieszę się, że 11 autorek, kobiet z pasją, członkiń oraz pań sympatyzujących z Komisją Fotografii Krajoznawczej PTTK, ma odwagę prezentować swoją twórczość przed naszą lokalną publicznością. Tym bardziej jest to miłe ze względu na wyjątkową okazję – Międzynarodowy Dzień Kobiet. […]

Read More

Konkurs „Studencie, co wiesz o Unii Europejskiej”?

7 marca 2019 - Blog, KONKURS
0

1 maja 2019 r. będziemy świętować 15-lecie przystąpienia Polski od Unii Europejskiej. Chcąc zachęcić młodych Polaków-Europejczyków do pogłębiania wiedzy o Unii Europejskiej razem z posłami na Sejm RP Agnieszką Kołacz-Leszczyńską i Tomaszem Siemoniakiem ogłaszamy konkurs pt.: „Studencie, co wiesz o Unii Europejskiej?”. Głównym celem konkursu jest popularyzacja wśród studentów tematyki związanej z Unią Europejską, w […]

Read More

Ks. bp Waldemar Pytel laureatem XX edycji nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora

6 marca 2019 - Blog
0

Katarzyna Mrzygłocka Poseł na Sejm RP miała przyjemność uczestniczyć w uroczystości wręczania nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora, która odbyła się 5 marca na Zamku Królewskim w Warszawie. Nagroda przyznawana jest od 20 lat i pozwala docenić wybitne osoby i instytucje oddane ochronie polskiego dziedzictwa kulturowego. Ks. bp Waldemar Pytel został nagrodzony za „ponad trzydziestoletni wysiłek […]

Read More

O pomocy dla świdnickiego hufca ZHP

26 lutego 2019 - Blog
0

Aktywność poselska w rodzinnym mieście i regionie polega na stałej współpracy z przedstawicielami gminnych instytucji oraz samorządowcami. Podczas spotkań można zyskać ogromną wiedzę o potrzebach lokalnej społeczności. W poniedziałek, 25.02., Katarzyna Mrzygłocka spotkała się z Panią Beatą Moskal-Słaniewską Prezydentem Świdnicy. Głównym tematem rozmów była pomoc dla świdnickiego hufca ZHP, m.in. harcerskiej bazy obozowej w Niesulicach. […]

Read More

77. posiedzenie Sejmu – podsumowanie

23 lutego 2019 - Blog
0

Rządowy projekt nowelizacji Kodeksu cywilnego, ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym, a także o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, nowelizacja ustawy o żegludze śródlądowej i ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz projekt ustawy o opłatach abonamentowych- to główne punkty 77. posiedzenia Sejmu. Celem propozycji zmian w […]

Read More

Zastrzyk pieniędzy dla TVP i RP oraz Agencji Badań Medycznych

22 lutego 2019 - Blog
0

W nocy z czwartku na piątek, 21/22 lutego, Sejm przegłosował nowelizację ustawy o opłatach abonamentowych oraz rządowy projekt ustawy o Agencji Badań Medycznych. Nowelizacja ustawy o opłatach abonamentowych przewiduje rekompensatę w wysokości 1 mld 260 mln zł dla publicznej radiofonii i telewizji z tytułu utraconych opłat abonamentowych w latach 2018-2019. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji […]

Read More

Mniej niepełnosprawnych w służbie cywilnej

22 lutego 2019 - Blog
0

W styczniu 2017 r. premier Szydło i minister Rafalska zapowiedziały powstanie 5 tys. nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych. Jednak dane statystyczne pokazują, że zamiast wzrostu zatrudnienia – zmalała liczba pracowników z niepełnosprawnością. Co ciekawe, pierwszy raz od lat odnotowaliśmy wzrost liczby etatów w służbie cywilnej, aż o 534 nowe miejsca pracy […]

Read More

Świdnica inwestuje w edukację

20 lutego 2019 - Blog
0

Uczniowie na Zawiszowie już w nowych salach lekcyjnych – w poniedziałek, 18 lutego, pani poseł Katarzyna Mrzygłocka miała przyjemność wziąć udział w uroczystym otwarciu nowego segmentu dydaktycznego Szkoły Podstawowej nr 1 w Świdnicy. Dzięki inwestycji szkoła pozyskała dodatkowych 6 klas lekcyjnych wraz z zapleczami. Powstały także gabinety dla psychologa i logopedy oraz nowy węzeł sanitarny. […]

Read More

Gabinet Cieni m.in. o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego

15 lutego 2019 - Blog
0

Na kolejnym lutowym posiedzeniu Gabinet Cieni omawiał projekt ustawy dotyczący wdrożenia instrumentów finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w celu wypracowania kształtu systemu instytucjonalnego oraz budowanie kompetencji po stronie podaży i popytu. Na realizację tego projektu, który ma charakter pilotażowy przeznacza się 50 mln euro. Dotacje, które dotychczas otrzymywał rolnik zostaną zastąpione gwarancjami […]

Read More

Katarzyna Mrzygłocka interweniuje w sprawie zwiększenia środków dla zespołów ratownictwa medycznego

13 lutego 2019 - Blog
0

Szanowny Panie Ministrze! Państwowe Ratownictwo Medyczne zaliczamy do dziedzin priorytetowych. Jednak stawiane przed nimi zadania nie są poparte wzrostem środków finansowych. Od 01.04. 2019 r., w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, następują duże zmiany organizacyjne w systemie ratownictwa medycznego, m.in. zmiana rejonów operacyjnych. […]

Read More